Print

Kemikalier og farlige stoffer

Udfordringer

På trods af, at forbruget af farlige miljø- og sundhedsskadelige kemiske stoffer enten er begrænset eller underlagt nationale, regionale eller internationale forbud eller udfasninger, udgør håndhævelse og manglende regulering et problem i mange lande. Det er derfor vigtigt at håndhæve lovovertrædelser, hvis det konstateres at leverandøren anvender forbudte stoffer omfattet forbud i internationale konventioner og regler, bl.a. persistente organiske forbindelser (POP’er), visse ozonlagsnedbrydende stoffer (CFC’er og Methylbromid) samt forskellige tungmetaller.

Ud over brug af farlige forbudte kemiske stoffer bør der også være fokus på leverandørens brug og håndtering af øvrige kemiske stoffer. Kemiske stoffer kan indgå mange steder i produktionen og udgør generelt en væsentlig potentiel miljø- og sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres rigtigt. Det er derfor vigtigt både at forebygge og sikre, at arbejdet med kemikalier foregår sikkert og forsvarligt.

Indsatsområder

Nedenstående aktiviteter kan hjælpe jer med at øge leverandørens fokus på at håndtere farlige kemikalier og stoffer korrekt.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.