Print

Virksomhedens ansvar i leverandørkæden

Ansvarlig leverandørstyring handler om at håndtere risici for negativ indflydelse på internationalt anerkendte CSR-principper i jeres leverandørkæde. Ansvarlig leverandørstyring kan ikke afgrænses til første led i leverandørkæden og til udvalgte CSR-principper. I forventes at tage ansvar for en negativ indflydelse uanset hvor i leverandørkæden den forekommer, og ansvaret omfatter desuden negativ indflydelse på alle CSR-principperne. 

Der er selvfølgelig forskel på det ansvar I har i forhold til jeres egen virksomhed og det ansvar I har hos jeres leverandører. Der er international enighed om, at jeres indsats i praksis bør afhænge af, om jeres virksomhed har forårsaget, bidraget eller blot er forbundet til den negative indflydelse – og ikke mindst jeres mulighed for at ændre situationen. Som tommelfingerregel gælder, at jeres ansvar er større, når jeres egne aktiviteter har forårsaget eller bidraget til den negative indflydelse - også selvom denne sker ved en leverandør. Jeres egne handlinger kan fx bidrage til en negativ indflydelse, hvis I ændrer kravspecifikationen til jeres leverandør i sidste øjeblik, så leverandøren må se stort på medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejde over.

Under Sørg for oprejsning kan du læse mere om, hvornår en virksomhed har henholdsvist forårsaget, bidraget til eller blot er forbundet med en krænkelse begået af en anden part ( fx en leverandør) og hvilket ansvar din virksomhed har i hver af disse situationer.

I kan samarbejde med andre
Jeres virksomhed har som regel størst mulighed for at påvirke leverandører i første led på grund af jeres indbyrdes kontraktforhold. Hvis leverandøren er en lille virksomhed, er jeres påvirkningskraft muligvis tilstrækkelig til at få leverandøren til at ændre adfærd. Er det en langt større organisation end jeres, er det ikke sikkert, at jeres påvirkningskraft alene er tilstrækkelig stærk til at få leverandøren til at ændre adfærd. I det tilfælde kan I samarbejde med andre med samme interesser. Det kan være brancheorganisationer og andre virksomheder, der er aktive i samme lokalområde. Fagforeninger og myndigheder er også mulige alliancepartnere. 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.