Print

Almen sundhedsfremme

Krav

Et krav om almen sundhedsfremme betyder bl.a., at virksomheden skal være med til at forbedre de ansattes sundheds- og helbredsforhold, fx ved at kombinere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø med initiativer, der er rettet mod en sundere livsstil og øget trivsel.

Det er frivilligt for danske virksomheder, hvorvidt de udarbejder en politik om sundhedsfremme. Arbejdet med sundhedsfremme er derfor ikke omfattet af de danske love på arbejdsmiljøområdet.

Erklæringsteksterne kan du bruge, hvis du har modtaget et krav fra en kunde om almen sundhedsfremme, og din virksomhed har udarbejdet en politik om sundhedsfremme eller har det danske arbejdsmiljøcertifikat.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Hvis virksomheden har en politik om sundhedsfremme, klik på nedenstående:

Almen sundhedsfremme

Virksomheden sikrer, at:                                     

Virksomheden er med til at fremme medarbejdernes sundheds- og helbredsforhold ved at kombinere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø med initiativer, der er rettet mod en sundere livsstil og øget trivsel.

Måden, hvorpå virksomheden arbejder med sundhedsfremme, er fastlagt ud fra virksomhedens og medarbejdernes ønsker samt virksomhedens muligheder. På den baggrund har virksomheden lavet en politik om sundhedsfremme. Kopi af politikken er vedlagt denne erklæring.

Virksomhedens arbejde med sundhedsfremme rækker ud over de danske lovkrav på arbejdsmiljøområdet.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for almen sundhedsfremme.

Danske regler om almen sundhedsfremme
Kravet om almen sundhedsfremme rækker ud over den danske arbejdsmiljølovgivning. Arbejdet med sundhedsfremme er bl.a. en del af virksomhedens arbejde for at opnå et frivilligt dansk arbejdsmiljøcertifikat.

Ifølge EU-landenes Luxembourg-deklaration kan almen sundhedsfremme defineres således: ”Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombinerede effekt af arbejdsgiveres, arbejdstageres og samfundets samlede indsats for at forbedre sundhed og velbefindende hos den arbejdende befolkning”.

Få bedre sundhedsvaner
Virksomhedens arbejde med sundhedsfremme fastlægges af virksomhedens ledelse. Virksomhedens medarbejdere skal dog inddrages i principperne for denne. Hvis virksomheden har et samarbejdsudvalg, er det her, drøftelserne skal ske. Nogle konkrete eksempler på virksomheders initiativer til sundhedsfremme er bl.a. rygepolitik, alkoholpolitik samt foredrag om kost, motion og blodtryk. Sundhedsfremme kan gøres til en del af virksomhedens personalepolitik.

Det danske arbejdsmiljøcertifikat
Danske virksomheder kan opnå et arbejdsmiljøcertifikat via en frivillig ordning. Hvis din virksomhed ønsker at få det danske arbejdsmiljøcertifikat, skal I bl.a. lave en politik om sundhedsfremme. Politikken om sundhedsfremme skal verificeres som en del af certificeringen, der finder sted, når man får det danske arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdstilsynet vurderer, at de danske virksomheder har et arbejdsmiljø, som svarer til eller ligger over lovgivningens, når de er certificeret via én af følgende bekendtgørelser:

  • Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem (bkg 2013 1193),
  • Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionskontrol af virksomhederne (bkg 2013 1194).

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.