Print

Fase 1: Ambitioner og organisering

I denne fase får I gode råd til, hvordan I kan fastlægge ambitionsniveauet for arbejdet med ansvarlig leverandørstyring, og til hvordan I kan organisere arbejdet.

Ambitionsniveau

Et klart formuleret ambitionsniveau og en velfungerende organisering er afgørende for en effektiv håndtering af risici for negativ indflydelse på CSR-principper i jeres leverandørkæde. Med CSR-principper menes internationalt anerkendte principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Forudsætningen for at stille krav til jeres leverandørers CSR-forhold er, at I har styr på forventningerne til jeres egen virksomheds CSR-forhold og kan dokumentere, at I selv lever op til de krav, I stiller til jeres leverandører. I kan læse mere under Orden i eget hus og under ansvarlig leverandørstyring. 

 De 2 trin i denne fase er:

Ambitionsniveau for ansvarlig leverandørstyring

 Organisering af ansvarlig leverandørstyring

 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.