Print

Andre certificeringsordninger

Her kan I få et overblik over nogle af de mest udbredte certificeringsordninger på det sociale og miljømæssige område (listen er ikke udtømmende):

ISO 14001
ISO 14001 er en standard for miljøledelse udviklet i 1996 af International Organization for Standardization (ISO), som er et netværk af nationale standardiseringsinstitutter i 148 lande.

ISO 14001 fokuserer på, hvordan virksomheder kan minimere deres negative påvirkning på miljøet og løbende forbedre miljøarbejdet. Standarden opstiller ikke krav til virksomheders miljøperformance, men til de underliggende politikker, procedurer og systemer, og er designet til at understøtte en kontinuerlig forbedringsproces.

Certificering i henhold til ISO 14001 kræver følgende:

Læs mere her  

OHSAS 18001
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) er en international standard  for arbejdsmiljøledelse, udviklet i et samarbejde mellem en lang række nationale og internationale organisationer herunder universiteter, brancheorganisationer, standarddiseringsorganer, certificeringsorganer samt konsulentfirmaer. OHSAS 18001 opstiller en række kravspecifikationer til ledelse af arbejdsmiljøet, således  virksomheder og organisationer effektivt kan strukturere deres  arbejde med arbejdsmiljø.

Modellen definerer ikke performancekrav, men alene overordnede proceskrav. Udgangspunktet for arbejdet med standarden er, at sikre overholdelse af relevant lovgivning på arbejdsmiljøområdet samt, at sikre en fortløbende udvikling af såvel ledelsessystem som af arbejdsmiljøniveau. Standarden dækker enhver person der udfører arbejde under virksomhedens/organisationens kontrol.

OHSAS 18001 er som ISO 14001 bygget op efter PDCA cirklen (Plan-Do-Check- Act) og indeholder derfor samme hovedelementer som denne. Dette medfører at en sammenkobling af ledelsessystemer for arbejdsmiljø og for miljø kan gennemføres uden væsentlige vanskeligheder.

Læs mere her

Social Accountability 8000 (SA 8000) 
SA 8000 er en virksomhedsstandard, der fokuserer på medarbejder- og arbejdsforhold på virksomheden og hos dens leverandører. Standarden er baseret på udvalgte ILO-konventioner samt FNs Menneskerettighedskonvention og Børnekonvention. Den er etableret af multi-stakeholder organisationen Social Accountability International (SAI).

SA 8000 certificering opnås af virksomheder, som lever op til en række specifikke standarder for ledelse, procedurer og præstationer på følgende ni områder: 

Kontrollen af virksomheders engagement inden for disse ni områder udføres af en række akkrediterings- og certificeringsorganer i regi af Social Accountability International.

Læs mere her

EMAS
EMAS er EU's ordning for officielt anerkendt miljøledelse og står for: Eco Management and Audit Scheme. Virksomheder og organisationer, der ønsker at lade sig EMAS-registrere, skal ud over at indføre miljøledelse også udarbejde en offentlig tilgængelig miljøredegørelse.

Læs mere her

Fairtrade Mærket

Fairtrade er en international mærkningsordning. Målet er gennem handel at forbedre arbejds- og levevilkårene for bønder og arbejdere i Afrika, Asien, Syd- og Mellemamerika. Fairtrade-mærkningen skåner desuden miljøet i produktionen. Fairtrade hverken køber eller sælger varer, men står for at mærke produkter, der lever op til Fairtrade-standarderne.

Fairtrade informerer desuden forbrugere om mærkningsordningen og arbejder for, at varerne er tilgængelige for så mange forbrugere som muligt.

Læs mere her


Andre certificeringsordninger fra Dansk Standard 
Dansk Standard har foruden DS 49001 og ISO 26000 udviklet en række standarder, der fokuserer på specifikke områder som energi, miljø, fødevaresikkerhed og sundhed.

Læs mere her

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.