Print

Ansvarsfraskrivelse

Erhvervsministeriet og DI (herefter partnerne) fraskriver sig ethvert ansvar for, at denne hjemmeside er fri for fejl, computer-vira, eller at der er adgang til hjemmesiden uden afbrydelser. Parterne kan endvidere ikke gøres ansvarlige for tab af data, skader som følge af computer-vira, driftsforstyrrelser på brugerens eller tredjemands computer eller indirekte tab af enhver karakter.

Parterne forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel helt eller delvist at revidere hjemmesiden samt at tilbagekalde eller begrænse adgangen til dens indhold.

Parterne er ikke ansvarlige for brugernes anvendelse af CSR Kompasset eller for brugbarheden af de informationer og det materiale, som er offentliggjort på CSR Kompasset.

Brugerens downloads eller anden tilegnelse og anvendelse af information m.v., som er gjort tilgængeligt på CSR Kompasset, herunder via links til andre sider, sker på brugerens eget ansvar.

Lovvalg og værneting
Denne hjemmeside er fremstillet til internetbrugere i Danmark. Alle uoverensstemmelser uanset art (herunder sager, der ikke vedrører kontraktuelle spørgsmål) skal afgøres af danske domstole efter dansk ret.
 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.