Print

Arbejdsmiljøledelse

Krav

Et krav om et arbejdsmiljøledelsessystem betyder bl.a., at virksomheden skal kvalitetssikre sine procedurer i forbindelse med sikring af arbejdsmiljøet. I dansk lovgivning er der ingen krav om, at virksomheder skal indføre et arbejdsmiljøledelsessystem.

Erklæringsteksterne kan du bruge, hvis du har modtaget et krav fra en kunde vedrørende arbejdsmiljøledelsessystemer, og din virksomhed har opnået det danske arbejdsmiljøcertifikat eller OHSAS 18001-certifikatet. Hvis din virksomhed har implementeret et arbejdsmiljøledelsessystem uden arbejdsmiljøcertifikat, må I erklære dette over for jeres samarbejdspartner og beskrive de centrale elementer i det specifikke arbejdsmiljøledelsessystem, som I har valgt.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Hvis virksomheden har et dansk arbejdsmiljøcertifikat, klik på nedenstående:

Arbejdsmiljøcertificering

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens produktion i Danmark har erhvervet en uvildig akkrediteret certificering af virksomhedens arbejdsmiljø, og at certifikatet er opnået gennem et akkrediteret certificeringsorgan.

Virksomheden arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre arbejdsmiljøet. En kopi af virksomhedens arbejdsmiljøcertifikat er vedlagt.

Virksomhedens arbejde med at opnå det danske arbejdsmiljøcertifikat ligger ud over danske lovkrav og internationale konventioner på arbejdsmiljøområdet.

Den danske arbejdsmiljømyndighed, Arbejdstilsynet, vurderer, at virksomheder med ovennævnte arbejdsmiljøcertifikater har et arbejdsmiljøniveau, der lever op til samme niveau som virksomheder, der har implementeret OHSAS 18001.

Gem til dokument

Hvis virksomheden er DS/OHSAS18001 certificeret, klik på nedenstående: 

DS/OHSAS 18001

Virksomheden sikrer, at:

Arbejdsmiljøet for virksomhedens produktion i Danmark er certificeret efter DS/OHSAS 18001. Det betyder, at virksomheden arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre arbejdsmiljøet. Kopi af virksomhedens arbejdsmiljøcertifikat er vedlagt.

Virksomhedens arbejde for at opnå DS/OHSAS 18001 certifikatet efter bekendtgørelsen om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 mv. nr. 1191 af 9. oktober 2013 som dokumentation for et godt arbejdsmiljø ligger ud over danske lovkrav og internationale konventioner på arbejdsmiljøområdet.

DS/OHSAS 18001 er OHSAS 18001 tilpasset danske forhold. Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheder, der har implementeret DS/OHSAS 18001, har et arbejdsmiljøniveau, der lever op til samme niveau som virksomheder, der har implementeret OHSAS 18001.

Gem til dokument

Hvis virksomheden er OHSAS18001 certificeret, klik på nedenstående:

OHSAS 18001

Virksomheden sikrer, at:

Arbejdsmiljøet for virksomhedens produktion i Danmark er certificeret efter OHSAS 18001. Det betyder, at virksomheden arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre arbejdsmiljøet. Kopi af virksomhedens arbejdsmiljøcertifikat er vedlagt.

Virksomhedens arbejde med at opnå OHSAS 18001-certifikatet ligger ud over danske lovkrav og internationale konventioner på arbejdsmiljøområdet.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for arbejdsmiljøledelsessystemer.

Danske regler for arbejdsmiljøledelsessystemer
Dansk lovgivning indeholder ingen krav om, at virksomheder skal indføre et arbejdsmiljøledelsessystem. Din virksomhed opfylder altså ikke et krav om implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem ved at overholde den danske lovgivning.

I kan vælge selv at sætte arbejdsmiljøledelsen i system, eller I kan anvende en anerkendt certificering. De anerkendte certificeringer er:

  • Det danske arbejdsmiljøcertifikat
  • Et arbejdsmiljøcertifikat efter kravene i DS/OHSAS 18001
  • Et arbejdsmiljøcertifikat efter den internationale vejledning OHSAS 18001

Det internationale certifikat, OHSAS 18001, er det certifikat, som har den bredeste anvendelse, og det efterspørges ofte af internationale kunder.

Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheder, der har erhvervet det danske arbejdsmiljøcertifikat eller som har implementeret DS/OHSAS 18001, har et arbejdsmiljøniveau, der lever op til samme eller tilsvarende niveau som virksomheder, der har implementeret OHSAS 18001.

Et arbejdsmiljøledelsessystem viser, at virksomheden arbejder systematisk på at håndtere sit arbejdsmiljø, og at produktionen til enhver tid foregår sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

En virksomhed vælger selv, hvorvidt den ønsker at blive arbejdsmiljøcertificeret. Hvis din virksomhed vælger at blive arbejdsmiljøcertificeret, får den et certifikat, der viser, at virksomheden arbejder systematisk med arbejdsmiljø.

Det danske arbejdsmiljøcertifikat
Danske virksomheder kan opnå et arbejdsmiljøcertifikat via en frivillig ordning, hvorefter de kan erhverve en uvildig akkrediteret certificering af virksomhedens arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vurderer, at danske virksomheder certificeret efter en af nedenstående bekendtgørelser har et arbejdsmiljø, der svarer til eller ligger over lovgivningens krav:

  • Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem (bkg 2013 1193)
  • Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne (bkg 2013 1194)

Virksomheder, der har opnået ét af ovennævnte arbejdsmiljøcertifikater, vurderes i stort omfang selv at kunne identificere og løse de arbejdsmiljøproblemer, der måtte opstå i virksomheden.

Arbejdstilsynet vurderer desuden, at virksomheder med et af de ovennævnte arbejdsmiljøcertifikater har et arbejdsmiljøniveau, der lever op til samme eller et tilsvarende niveau som virksomheder, der har implementeret OHSAS 18001.

Arbejdsmiljøcertifikat efter DS/OHSAS 18001 mv.
Danske virksomheder kan erhverve et frivilligt akkrediteret arbejdsmiljøcertifikat efter standarden DS/OHSAS 18001 mv. som baserer sig på OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Auditing System). Arbejdstilsynet vurderer, at de danske virksomheder, der er certificeret efter nedenstående bekendtgørelse, har et arbejdsmiljø, der svarer til eller ligger over lovgivningens krav:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø (bkg. 2013 1191)

OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertifikat
Danske virksomheder kan frivilligt få et certificeret arbejdsmiljø efter vejledningen OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Auditing System). OHSAS 18001 er en vejledning om arbejdsmiljøledelse svarende til ISO 14001 og ISO 9000. I OHSAS 18001 lægges der dog større vægt på medarbejderinddragelse i arbejdet med systemet end for ISO 14001’s vedkommende.

Konkret betyder det for virksomheden, at den skal definere en arbejdsmiljøpolitik, der er målbar kvantitativt eller kvalitativt, samt at den skal have realistiske handlingsplaner. For at nå målene er der en række krav til risikovurdering, medarbejderinddragelse m.m. Som i andre internationale vejledninger er der krav om dokumentation af metoder, organisation m.m., men du kan frit vælge den metode, der passer bedst til din virksomhed, dens kultur og samarbejdsrelationer.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.