Print

Overvej et bilag med udvalgte krav

I kan vælge at generere et bilag med udvalgte emner, som I ønsker at sætte særligt fokus på overfor leverandørerne.

Den automatisk genererede Code of Conduct er fuldt dækkende – også uden bilag. Bilaget vil derfor langt fra være relevant for alle, men kan være nødvendigt, hvis særlige forhold i jeres virksomhed kræver det. Det kan fx være kundekrav om nul-tolerance, certificeringskrav eller branchestandarder, som I har forpligtet jer til at overholde.

I kan sammensætte bilaget ud fra de 3 hovedemner i venstremenuen:
Under de enkelte krav i de 3 hovedemner findes der tre faneblade. Under fanebladet ”Krav” finder I en kort introduktion til emnet og en boks med en engelsk tekst, der er formuleret som krav til leverandøren. Hvis I klikker på "Gem i udklipsholderen" overføres den engelske tekst til annekset. De valgte emner vises i boksen i højre side. Når I har gemt alle de valgte emner i udklipsholderen, klikker I på ”Gem din Code of Conduct” og jeres Code of Conduct inklusiv bilag genereres automatisk. 
 
Under fanebladet ”Viden om” uddybes emnet, og under fanebladet ”Links” er der links til hjemmesider med yderligere information. 
 
Hvis I genererer et selvevalueringsskema og en tjekliste, vil de også indeholde de emner, som I har medtaget i jeres bilag.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.