Print

Dialog og partnerskaber med leverandører

Vejen til at skabe CSR-forbedringer i leverandørkæden er, at leverandørerne selv kan se værdien af CSR-indsatsen. I bør derfor basere jeres leverandørstyring på dialog og samarbejde med jeres leverandører om at etablere de nødvendige processer fremfor på overvågning og kontrol. Dialog og samarbejde er desuden afgørende, når leverandørerne forventes at videreformidle jeres forventninger til deres egne leverandører.

I kan opnå de største forbedringer af CSR-forholdene hos jeres leverandører ved at dele jeres viden og erfaringer. Derigennem kan I skabe den nødvendige forståelse og udvikle de kompetencer, der skal til for at leverandørerne kan leve op til kravene.

Dialog og samarbejde er også vejen frem, når I identificerer problematiske CSR-forhold hos en leverandør. Afbryder I samarbejdet, vil det sjældent forbedre forholdene, og I bør derfor kun gøre det, hvis I ikke er i stand til at påvirke leverandøren til at rette op på forholdene.

I CSR Kompassets fase 4 kan I læse mere om jeres muligheder for at påvirke leverandører og samarbejde om løbende forbedringer.

Under Cases finder I eksempler på mindre virksomheder, der har opnået gode CSR-resultater i dialog med deres leverandører.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.