Print

Finanssektoren

The Equator Principles er et sektorinitiativ, der er etableret på initiativ af en række private banker. Principperne handler om samfundsansvar i forbindelse med långivning og finansiering.
Læs mere her

The Equator Principles bygger på The International Finance Corporation's "Environmental, Health, and Safety Guidelines".
Læs mere her

Principles for Responsible Investment (PRI) er FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, som omfatter seks generelle retningslinjer for investorers arbejde med samfundsansvar. Alle virksomheder med investeringsaktiviteter kan gøre brug af de seks principper, men virksomheder kan også vælge at tilslutte sig PRI. Virksomheder, der ikke har investeringer som sin kerneforretning, kan i stedet benytte de ti principper i Global Compact. Investorer, der er medlem af PRI, omfatter institutionelle investorer, investeringsbanker og investeringsrådgivere.
Læs mere her   

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.