Print

FN's Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med  samfundsansvar.

De ti principper i FN’s Global Compact er et godt udgangspunkt, når virksomheder skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Alle virksomheder kan lade sig inspirere af de ti principper, men virksomheder kan også vælge at tilslutte sig FN’s Global Compact. Det har 276 danske virksomheder og organisationer valgt at gøre (juni 2013).

Virksomheder, der tilslutter sig Global Compact, forpligter sig til at gøre de ti principper til en del af deres forretningsaktiviteter og til at rapportere til Global Compact om indsatsen. Kravene til rapporteringen er afhængig af virksomhedens størrelse.

Principperne i Global Compact er målrettet en meget bred vifte af virksomheder og organisationer.

 De ti principper:

  1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
  5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
  6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
  7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 

Princip 1 er tæt forbundet med FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. FN’s retningslinjer kan ses som en udvidet forklaring på, og anvisning for, hvordan en virksomhed kan leve op til princip 1.

I kan læse mere om Global Compact på deres hjemmeside.

For investorer er der udarbejdet et særskilt sæt af principper, nemlig PRI's FN-støttede principper for ansvarlige investeringer

Global Compact og andre retningslinjer 
FN's Global Compact er bredt formuleret og forhindrer ikke virksomheden i at følge andre principper og standarder, herunder OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder m.v.  

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.