Print

Forslag til forbedringsaktiviteter

Giv inspiration til forbedringsaktiviteter

Nedenfor er en liste over områder, hvor leverandørerne kan overtræde jeres Code of Conduct, og hvor I med fordel kan bidrage til at forbedre leverandørernes indsats.  

Ved at klikke på de enkelte områder, kan I få inspiration til, hvordan I kan hjælpe jeres leverandører med at forbedre det pågældende område. I bør fokusere på at udvikle jeres leverandørs kompetencer til at få de forventede CSR-processer på plads, da det vil medføre, at leverandøren selv tager hånd om eventuel negativ indflydelse på CSR-principperne.

Som eksempel gennemgås enkelte udfordringer og indsatsområder på udvalgte CSR-principper også. Listen er dog IKKE er udtømmende. 

Menneske og arbejdstagerrettigheder:

Miljø

Korruption:

 I kan få mere viden om de enkelt emner under i fase 2

 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.