Print

Indhold i kommunikation

Her får I inspiration til at udpege emner, der er relevante for jeres målgrupper, og samtidig imødekommer de internationale forventninger til jeres kommunikation

Målret indholdet til udvalgte interessenter

I bør starte med at beslutte, hvem I primært vil nå med jeres kommunikation, så I kan målrette indholdet til dem.

Det vil typisk være jeres leverandører, kunder, investorer og medarbejdere, der har den største interesse i jeres arbejde med ansvarlig leverandørstyring, men også NGO’er og forbrugere vil ofte være vigtige målgrupper. Det er vigtigt at prioritere målgrupper, der er direkte berørt af jeres arbejde med ansvarlig leverandørstyring, højt.

Den bedste måde, at finde ud af hvilke forventninger interessenterne har til jeres kommunikation, er ved at spørge dem. Det kan være en stor opgave, så prøv først at sætte jer i deres sted og tænk over, hvad de skal bruge informationerne til og i hvilke sammenhænge. Herefter kan I overveje, hvordan I kan bruge jeres eksisterende dialog med interessenter til at finde ud af mere om deres ønsker til jeres CSR-kommunikation. 

I kan lade jer inspirere af følgende generelle betragtninger om interessenternes fokus:

  • Leverandører: Leverandørerne vil primært være interesserede i, hvilke krav de forventes at leve op til, og hvilke konsekvenser det vil have for samarbejdet, hvis de ikke kan møde jeres krav. Desuden vil de interessere sig for, hvad I selv gør på CSR-området, og hvordan I vil kunne hjælpe dem med at efterleve kravene.
  • Kunder: Nogle kunder kræver dokumentation for, at I har styr på jeres leverandørers CSR-forhold. De vil typisk efterspørge en Code of Conduct og ledelsessystemer, der sikrer, at kravene bliver overholdt. De kan desuden bede om nøgletal på specifikke CSR-områder.
  • Investorer: Investorer har oftest fokus på risikominimering og ønsker sikkerhed for, at I overholder lovgivning og internationalt anerkendte CSR-principper. De vil typisk efterspørge ledelsessystemer, som sikrer, at der ikke opstår kritiske sager, der kan påvirke indtjeningen negativt, og de forventer også, at I er på forkant med markedsbehov og tendenser. 
  • NGO’er: NGO’er ønsker generelt dokumentation for, at I lever op til internationalt anerkendte CSR-principper. Afhængig af organisationernes formål vil de have særligt fokus på specifikke CSR-områder; Greenpeace vil fokusere på miljø, Amnesty International på menneskerettigheder, osv.
  • Forbrugere: Forbrugerne vil typisk foretrække en enkel og gennemskuelig dokumentation for, at jeres produkter er fremstillet under ordentlige forhold i form af et officielt anerkendt mærke, som fx EU’s miljømærke Blomsten eller Fair Trade mærket.
  • Medarbejdere: Jeres medarbejdere interesserer sig typisk for, hvilke konkrete forbedringer, som arbejdet med ansvarlig leverandørstyring resulterer i hos leverandørerne, og hvilke gevinster det giver jeres virksomhed. Jeres arbejde med ansvarlig leverandørstyring og CSR generelt kan desuden bidrage til at gøre jer til at attraktiv arbejdsplads og dermed tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

Udpeg de væsentlige emner 

I bør udpege de væsentligste emner og sikre, at I kan dokumentere jeres indsats og resultater.

Mange virksomheders CSR-kommunikation er meget omfattende, fordi de fortæller om alt, hvad de foretager sig. Det betyder, at de væsentlige emner ikke får tilstrækkelig opmærksomhed. Kunsten er at finde en balance mellem hvad I forventes at kommunikere om indsatsen for at identificere, undgå og håndtere negativ indflydelse i jeres leverandørkæde, og hvad der er relevant og interessant for jeres målgrupper.

Jeres kommunikation om ansvarlig leverandørstyring forventes at omfatte følgende emner:

En troværdig kommunikation forudsætter, at I kan dokumentere jeres indsats og resultater. Det betyder, at jeres ledelsessystemer bør omfatte processer til at overvåge og registrere, hvordan I identificerer og håndterer negativ indflydelse i jeres leverandørkæde. I den forbindelse bør I benytte jer af relevante indikatorer. Det kan både være kvantitative indikatorer som er målbare fx antallet af gennemførte leverandørbesøg – og kvalitative indikatorer, der udtrykker opfattelser og holdninger fx tilliden mellem jer og leverandørerne. Udtalelser fra både interne og eksterne interessenter vil ligeledes styrke troværdigheden af jeres kommunikation. 

Dilemmaer og udfordringer
Fortæl åbent om dilemmaer og udfordringer

Det kan betale sig at være åben om de udfordringer, I har i jeres leverandørkæde, og om hvordan I forsøger at tackle dem.

Frygten for en mediesag om kritisable CSR-forhold hos leverandører kan afholde virksomheder fra at kommunikere aktivt om deres arbejde med ansvarlig leverandørstyring. Men de virksomheder, der er kendt for at kommunikere åbent om de dilemmaer, som de oplever i leverandørkæden, står stærkere og klarer sig typisk bedre, hvis de får behov for at forklare kritisable CSR-forhold hos leverandørerne.

I behøver ikke at offentliggøre alle identificerede risici eller al potentiel negativ indflydelse, og information om hvordan I har håndteret hver og en af dem. Men hvis I opdager særligt kritisable forhold hos en leverandør, kan det godt betale sig, at I selv fortæller åbent om hvordan I har håndteret situationen. Det er ingen nyhed for pressen, når I selv har fortalt historien på jeres hjemmeside – også selvom I ikke har løst problemerne endnu. I kan fokusere på, hvad I har gjort for at hjælpe leverandøren med at løse problemerne og forebygge gentagelser. I kan også fortælle, hvordan I har påvirket leverandøren til at sørge for oprejsning til berørte mennesker. I skal dog altid huske at beskytte private, personlige eller kommercielle informationer.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.