Print

ISO 26000

ISO 26000 er en international vejledende standard som kan hjælpe virksomheder med at opfylde de forventninger, der stilles til dem, ligesom standarden kan inspirere virksomhederne til at gøre mere. ISO 26000 kan bruges af alle typer virksomheder uanset deres størrelse og geografiske placering.

Standarden fokuserer på menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljøforhold, forbrugerforhold, samfundsmæssig udvikling, virksomhedsledelse og fair forretningsgange. ISO 26000 giver vejledning og anbefalinger om, hvilke temaer en samfundsmæssigt ansvarlig organisation bør sætte fokus på, når den skal fastsætte mål og politikker, afrapportere osv. Arbejdet med at lave denne standard startede i 2004 og har involveret eksperter fra mere end 90 lande og 40 internationale eller regionale organisationer som arbejder med samfundsansvar. I modsætning til andre ISO-standarder kan man ikke blive certificeret i ISO 26000, da der er tale om en vejledning.
Mere om ISO 26000 på Dansk Standards hjemmeside

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.