Print

J. Lauritzen og NORDEN

Rederierne J. Lauritzen og NORDEN samarbejder om at stille krav til leverandørernes ledelsessystemer – ikke til deres præstation på specifikke CSR-områder. Det vil i det lange løb være ressourcebesparende for både rederierne og deres leverandører. 

For de danske rederier J. Lauritzen og NORDEN er ansvarlig leverandørstyring en omfattende opgave, da de begge har flere hundrede leverandører spredt udover hele kloden. Endvidere findes leverandørerne i mange forskellige sektorer og tæller alt fra store olie-, kemikalie-, malings- og reservedelsleverandører til skibsværfter og mindre leverandører af f.eks. arbejdstøj og proviant.

Fælles værktøjskasse og træning af indkøbere 
J. Lauritzen og NORDEN har derfor i tæt samarbejde udviklet fælles værktøjer til ansvarlig leverandørstyring.

Værktøjerne bygger på et inspirationsmateriale, som er udviklet i Erhvervsstyrelsens og Danmarks Rederiforenings CSR-projekt "Kurs mod en bedre verden". Inspirationsmaterialet giver et bud på, hvordan rederier kan integrere FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt FN’s Global Compact principper i deres arbejde med ansvarlig leverandørstyring.

Den fælles værktøjskasse indeholder blandt andet en Supplier Code of Conduct. Denne stiller ikke krav til leverandørernes præstation på specifikke CSR-områder – i stedet stilles krav om, at leverandørerne etablerer egne politikker og processer, der hjælper med at identificere, forebygge og afbøde leverandørernes negative CSR-indflydelse samt redegøre for indsatsen. Værktøjskassen indeholder også en Self Assessment Survey, som bruges til at vurdere i hvilket omfang leverandørerne opfylder forventningerne i Supplier Code of Conduct’en, samt en guideline til indkøbere om at indgå i dialog og gennemføre besøg hos leverandørerne angående deres CSR-forhold.

Rederierne har afholdt et fælles kursus i ansvarlig leverandørstyring for deres indkøbere, hvor de blev trænet i at bruge værktøjerne, og de holder løbende møder mellem rederiernes indkøbschefer og CSR-chefer for at dele deres viden og erfaringer.

Fælles indsats øger påvirkningskraften
J. Lauritzen og NORDEN arbejder på at udbrede værktøjerne til andre danske rederier og videre ud i verden. Rederierne tror på, at samarbejdet om ansvarlig leverandørstyring vil ruste dem til bedre at kunne påvirke de leverandører, der ikke umiddelbart ønsker at arbejde med de CSR-krav som rederierne stiller. En fælles indsats vil samtidig give rederierne ressourcer til at nå flere leverandører, fordi mange af de danske rederier benytter de samme leverandører.

Den fælles Supplier Code of Conduct gør det muligt at samarbejde om audits og dele viden om leverandørernes niveau og eventuelle fremskridt. Mange af de danske rederier er små virksomheder i forhold til leverandørerne, og når rederierne står sammen, har de bedre mulighed for at indgå i en mere ligeværdig dialog med leverandørerne om at etablere de processer, som forventes af dem.

Mindre risiko for negativ indflydelse
For rederierne er kravet om etablering af processer for ”nødvendig omhu” et afgørende element i et proaktivt leverandørstyringsarbejde, fordi det bidrager til at minimere risikoen for negativ indflydelse på CSR-principper i leverandørkæden.

Denne tilgang giver rederierne bedre muligheder for dels at reagere inden udfordringerne opstår, dels at bruge deres påvirkningskraft til at sikre, at der tages hånd om problematiske forhold og at de berørte får adgang til at klage. Og når forekomsten af negativ CSR indflydelse  i leverandørkæden mindskes, bruger rederierne også færre ressourcer på at afhjælpe diverse udfordringer.

Videndeling og samarbejde med leverandører
De to rederier mener, at det er nemmere at samarbejde og dele viden med leverandørerne, når kravene handler om deres ledelsessystemer – og er de samme krav, som rederiernes egne systemer skal leve op til. At være i samme båd fremmer et sundt forhold baseret på tillid, gensidig anerkendelse og læring.

Samarbejde om ledelsessystemer kan desuden være mindre invaderende end udelukkende at stille krav til leverandørernes præstation og have potentiale til at skabe produktivitetsgevinster for både rederierne og leverandørerne. Samtidig vil det med tiden koste færre ressourcer at overholde kravene, hvis leverandørerne bliver mødt med ensartede krav fra flere kunder.

Læs mere om J. Lauritzen og NORDEN 

 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.