Print

Kommunikation af krav

Her får I hjælp til at kommunikere jeres krav til leverandørerne.

Tilpas jeres Code of Conduct

I bør tilpasse den automatisk genererede Code of Conduct til jeres virksomhed.

Da den genererede Code of Conduct er et Word-dokument, er det let for jer at rette i teksten. I kan fx indsætte jeres logo. Det samme gælder for selvevalueringsskemaet og tjeklisten. 

I kan også tilpasse teksten, så tonen passer bedre til jeres virksomhed og jeres leverandører. I skal dog være meget påpasselige, så I ikke risikerer at ændre tekstens mening og bevæge jer væk fra de internationalt vedtagne CSR-principper.

På forsiden af den genererede Code of Conduct finder I et følgebrev. Det er en god idé at tilpasse brevet, så det er klart for jeres leverandører, hvordan I påtænker at samarbejde med dem på dette område. Ved at tilrette følgebrevet kan I tage hul på dialogen med leverandørerne på en god måde, der passer til netop jeres virksomhed og jeres leverandører.  

Endelig kan I overveje, om det vil lette jeres dialog med nogle leverandører, hvis jeres Code of Conduct er oversat til de pågældende leverandørers sprog.  

Offentliggør jeres Code of Conduct

I bør sørge for, at så mange leverandører som muligt kender jeres Code of Conduct.

Det er en god ide at gøre jeres Code of Conduct offentligt tilgængeligt på jeres hjemmeside, så eksisterende og kommende leverandører kan se, hvad I forventer af dem. Jo flere leverandører der ser jeres Code of Conduct, desto bedre. Hvis jeres Code of Conduct er offentligt tilgængelig, sender I desuden et signal til andre interessenter om, at I aktivt forsøger at sikre, at jeres leverandører agerer samfundsansvarligt.

Læs mere om hvordan I kan kommunikere om ansvarlig leverandørstyring i fase 6.

Udsend jeres Code of Conduct

I bør kommunikere jeres Code of Conduct direkte til leverandørerne, så I er sikre på at de kender til jeres krav.

I tillæg til at offentliggøre jeres Code of Conduct på hjemmesiden, bør I sende den direkte til jeres leverandører. I kan udsende den til alle leverandører på samme tid, eller I kan udsende den løbende i takt med at I fornyr kontrakter og indgår samarbejde med nye leverandører. Jo hurtigere I får kommunikeret jeres krav til alle leverandører, desto bedre.

For at gøre kommunikationen mere bindende kan I også indarbejde en klausul, der omhandler jeres Code of Conduct, direkte i jeres leverandørkontrakter. I bør i den forbindelse bede leverandørerne skrive under på, at de lever op til jeres Code of Conduct, og at de er indforståede med at udarbejde en handlingsplan for forbedringer på områder, der ikke lever op til kravene i jeres Code of Conduct.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.