Print

Kommunikationsformer

Her får I inspiration til at vælge kommunikationsformer, der effektivt når jeres målgrupper.

Benyt jeres eksisterende kanaler

Når I skal have budskaber om ansvarlig leverandørstyring ud til jeres interessenter, kan I med fordel benytte de kommunikationskanaler, som I plejer at nå dem med.

Inden I lægger jer fast på en bestemt kommunikationsform, bør I danne jer et overblik over de kanaler, I allerede råder over til de udvalgte målgrupper.

I kan lade jer inspirere af følgende oversigt over mulige kanaler:

 • Hjemmesiden: Jeres hjemmeside er et oplagt sted at kommunikere jeres indsats og resultater af ansvarlig leverandørstyring. Her vil både kunder og potentielle medarbejdere typisk søge informationer om jeres CSR-arbejde. Det er også her kritiske journalister og NGO’er typisk vil starte deres informationssøgning.
   
 • Salgs- og markedsføringsmateriale: Hvis I ønsker at bruge jeres arbejde med ansvarlig leverandørstyring offensivt til at styrke eksisterende kunderelationer og opsøge nye markeder, bør det indgå i jeres salgs- og markedsføringsmateriale. Det kan fx være i form af en folder eller en PowerPoint præsentation til brug på salgsmøder.
   
 • Interne medier: Medarbejderne skal informeres løbende gennem jeres interne medier fx intranettet og opslagstavler. I kan også sætte emnet på dagsordenen til interne møder, hvor ledelsen informerer alle medarbejderne om forretningen.
   
 • Årsrapporten: Jeres årsrapport læses primært af investorer og kunder. En redegørelse for samfundsansvar i ledelsesberetningen er et krav til større virksomheder ifølge § 99a i årsregnskabsloven, og her vil ansvarlig leverandørstyring kunne indgå.
   
 • Sociale medier: I kan også overveje at gå i dialog med jeres interessenter via so­ciale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter. Sociale medier gør det muligt at fortælle om aktuelle indsatser og få umiddelbar respons fra brugerne. Det forudsætter dog, at I har ressourcerne til at være konstant tilstede og viljen til at fortælle åbent om de udfordringer, der opstår.

Skriv klart og forståeligt 

Når I skriver, bør I overveje, hvilke forudsætninger jeres målgrupper har for at forstå informationerne.

I forventes at sørge for, at alle jeres interessenter har adgang til klar og forståelig information om jeres arbejde med ansvarlig leverandørstyring, så de er i stand til at vurdere om jeres aktiviteter er tilstrækkelige. Meget kommunikation om CSR er teknisk og indforstået og jeres målgrupper har ikke nødvendigvis CSR-faglig indsigt eller branchekendskab. I skal derfor undgå at bruge for mange fagudtryk, og hvis de er nødvendige, så skal I forklare, hvad de betyder. Det kan også være en god idé at beskrive generelle branchevilkår, som gør det lettere for målgrupperne at forstå de udfordringer, I møder i jeres leverandørkæde.

Det er desuden en god idé at bruge historier og eksempler til at gøre formidlingen vedkommende. Det kan være små cases og interviews, der viser, hvordan I samarbejder med leverandørerne, og som sætter ansigter på de mennesker, hvis arbejdsforhold og livsbetingelser I forsøger at forbedre. Det kan også være udtalelser fra berørte mennesker, som har fået oprejsning og er villige til at dele deres historie. Sådanne udtalelser vil styrke troværdigheden af jeres kommunikation.

Endelig er det selvfølgelig afgørende, at jeres kommunikation er tilgængelig på et sprog, som målgrupperne forstår.

Gå i direkte dialog

Mundtlig dialog kan give værdifulde indsigter i jeres interessenters forventninger til jer og i jeres muligheder for at påvirke jeres leverandører.

Mundtlig dialog er ofte den bedste vej til at opnå indsigt i jeres interessenters forventninger til jer og samtidig kommunikere, hvad I gør for at minimere risikoen for negativ indflydelse på CSR-principperne i jeres leverandørkæde.

Især NGO’er kan være vigtige dialogpartnere, fordi de ofte har et godt indblik i lokalsamfundets interesser og bekymringer og repræsenterer ekspertise som I ikke selv har. Det kan være viden om hvordan virksomheder kan håndtere dilemmaer omkring udvalgte menneskerettigheder fx børnearbejde, migrantarbejdere og oprindelige folks rettigheder. De kan give jer gode råd til, hvordan I bedst kan påvirke jeres leverandører til at gennemføre CSR-forbedringer og sørge for oprejsning til berørte mennesker.

I har selvfølgelig ikke ressourcer til at være i dialog med alle. I kan overveje at invitere de vigtigste interessenter til rundbordsdiskussioner efter behov. Eller I kan opfordre jeres brancheorganisation eller andre industrinetværk til at organisere en fælles interessentdialog.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.