Print

Løbende forbedringer og handlingsplaner

Her får I inspiration til, hvordan I kan bruge handlingsplaner til at sikre løbende forbedringer af leverandørernes CSR-forhold.

Synliggør de forretningsmæssige fordele

Det er vigtigt, at I synliggør de forretningsmæssige fordele ved at forbedre CSR-forholdene.

I bør indstille jer på at møde en vis skepsis fra nogle leverandører, der ikke mener, at de har de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til at implementere de krævede forbedringer.

Det kan derfor være en god idé at synliggøre, hvordan leverandørerne kan opnå forretningsmæssige fordele fx øget produktivitet, højere kvalitet, lavere sygefravær, bedre konkurrenceevne mv. ved at implementere forbedringstiltag. I kan også vælge at belønne de leverandører, der foretager mærkbare forandringer, ved at give dem flere ordrer eller længere aftaleperioder.

Herudover kan det være en god idé at påpege, at jeres krav følger de internationale forventninger de i stadig stigende omfang vil blive mødt med fra andre kunder og interessenter.

Synliggør de forretningsmæssige fordele

Brug handlingsplaner som værktøj til løbende forbedringer

 I kan med fordel udarbejde handlingsplaner i samarbejde med leverandørerne, så de fra starten tager ejerskab.

Hvis leverandørerne ikke føler ejerskab, er der stor sandsynlighed for, at de ikke prioriterer tid og ressourcer på at gennemføre forbedringerne.

En handlingsplan bør som minimum beskrive, hvilke forbedringstiltag der skal gennemføres, samt milepæle og deadlines for de enkelte tiltag. I bør prioritere de forhold, hvor overtrædelserne af jeres Code of Conduct er mest alvorlige.  I kan her downloade et forslag til en handlingsplan, som I og jeres leverandører kan tilpasse sammen. Har I gennemført et leverandørbesøg, kan handlingsplanen udgøre afrundingen på besøget. Ellers kan det udfyldte selvevalueringsskema udgøre grundlaget for handlingsplanen. Det er vigtigt, at I aftaler, hvordan den efterfølgende opfølgning skal foregå. I kan fx aftale, at leverandøren løbende – eller på fastsatte tidspunkter – rapporterer tilbage til jer på status og fremdrift for de enkelte forbedringstiltag i handlingsplanen. I kan også aftale, at I vil følge op på handlingsplanen, når nogle af jeres medarbejdere i anden sammenhæng aflægger leverandøren besøg. Herudover kan I løbende følge op via e-mail og telefonsamtaler. Aftalen om opfølgning kan med fordel inkluderes direkte i handlingsplanen.  

Følg løbende op på handlingsplaner

Når handlingsplanerne er udarbejdet, er det vigtigt at følge op på fremdriften i leverandørernes arbejde.

I skal være indstillede på, at arbejdet med forbedringer kan være en langvarig proces. Mange leverandører vil foretrække at implementere forbedringstiltag i deres eget tempo, og I bør derfor have respekt for, at organisatoriske forandringer kan tage tid. I kan med fordel sammenligne leverandørernes fremskridt med den tid det tager jeres egen organisation at få de samme ledelsessystemer på plads.

Efterhånden som en leverandørs implementering af jeres Code of Conduct skrider frem bliver det lettere at have en god dialog om CSR. Når leverandøren har implementeret CSR-processerne, vil I kunne bede om deres redegørelse for hvilken negativ indflydelse de har identificeret og hvad de har gjort for at forebygge og afbøde denne indflydelse. Denne redegørelse vil med tiden blive en hjørnesten i jeres samarbejde med leverandøren, fordi den kan give afgørende indblik i, hvordan leverandøren arbejder med CSR.

Afbryd ikke samarbejdet

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.