Print

Leverandørernes selvevaluering

Første trin i evalueringen af de udvalgte leverandører er at sende et selvevalueringsskema.

Brug et selvevalueringsskema

Selvevalueringsskemaet giver leverandørerne mulighed for at reagere på de krav, I stiller til dem i jeres Code of Conduct.

I fase 2 kan I generere et selvevalueringsskema sammen med jeres Code of Conduct.

I selvevalueringsskemaet kan leverandørerne punkt for punkt angive, om de lever op til kravene i jeres Code of Conduct. Skemaet stiller spørgsmål til leverandørernes CSR-politikker samt CSR-processer. Dertil spørges om aktuel og potentiel negativ indflydelse på mennesker og miljø samt tilfælde af korruption. Hvis I har valgt at have særkrav i et bilag til jeres Code of Conduct, er disse også reflekteret i selvevalueringsskemaet.

I kan vælge at erstatte eller supplere selvevalueringsskemaet med et spørgeskema med åbne spørgsmål, hvor I beder leverandørerne beskrive, hvordan de arbejder med de forskellige områder.

Det vigtigste er, at der er overensstemmelse mellem jeres Code of Conduct og selvevalueringsskemaet – og at spørgsmålene er på linje med FN’s og OECD’s forventninger til både jeres egen og jeres leverandørers CSR-indsats.

Leverandørernes selvevaluering

Send brev og selvevaluering ud

I bør forklare leverandørerne, hvorfor I sender denne selvevaluering, og hvordan I forventer de udfylder og returnerer skemaet.

Det er vigtigt at få skabt en god dialog med jeres leverandører om formålet med selvevaluerings-skemaet og den efterfølgende proces. Leverandørerne skal helst opfatte selvevalueringen som en del af et langsigtet samarbejde. Det bør også fremgå tydeligt, at det ikke er en succes i sig selv at kunne svare bekræftende på alle spørgsmål i skemaet. Det øger sandsynligheden for, at selvevalueringerne bliver så ærlige som muligt.

I bør medsende et følgebrev, hvor I forklarer, hvorfor I sender dette selvevalueringsskema, hvordan det skal forstås, hvornår I forventer det retur, samt hvilken betydning deres svar vil få. Den første side i selvevalueringsskemaet udgør en skabelon til et følgebrev, som I kan tilpasse, så det inkluderer oplysninger, der er særligt relevante for jeres leverandører.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.