Print

OECD's Retningslinjer

OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder er anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd fra regeringerne i OECD til virksomheder, der opererer på den globale markedsplads.

Mere end 40 lande, der tilsammen repræsenterer 85% af foreign direct investment, har tiltrådt OECD-retningslinjerne.

Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed? Det hjælper OECD’s retningslinjer med at få klarhed over. Retningslinjerne angiver hvordan virksomheder kan minimere den negative indvirkning deres aktiviteter kan give anledning til, og i øvrigt at få virksomheder til at bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang.

Retningslinjerne blev opdateret for femte gang i 2011 efter at være blevet vedtaget for første gang i 1976. Den seneste opdatering har inkorporeret en række nye anbefalinger til virksomheders adfærd. Det drejer sig bl.a. om inkorporering af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. Men det drejer sig også om forventninger til de såkaldte nationale kontaktpunkter, som hvert land er ansvarlig for at etablere i overensstemmelse med retningslinjerne.

Det danske folketing vedtog i juni 2012 lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Institutionen gik i luften den 1. november 2012 og er det danske nationale kontaktpunkt og skal, udover at behandle konkrete sager, også udbrede kendskabet til OECD’s retningslinjer. Som det første kontaktpunkt i verden, kan den danske institution behandle sager om organisationers og offentlige virksomheders og myndigheders negative indvirkning på retningslinjerne.  

Læs om OECD's retningslinjer på deres hjemmeside 

Læs OECD-retningslinjerne på dansk   

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.