Print

Om CSR Kompasset

CSR Kompasset er et gratis online-værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at udvise nødvendig omhu i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring. CSR Kompasset, der har eksisteret siden 2005, er nu på foranledning af Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd blevet opdateret. Derfor tager det nu højde for de nyeste internationale retningslinjer for samfundsansvar – blandt andet FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP) og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Værktøjet er målrettet små og mellemstore virksomheder inden for produktion, handel og service. Også større virksomheder kan finde inspiration til arbejdet med ansvarlig leverandørstyring.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.