Print

Ordliste

Her får I definitioner og forklaringer på nogen af de fagudtryk, der bruges i CSR Kompasset.

CSR-principper: Internationalt anerkendte principper for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, dvs. menneskerettighederne, inklusiv arbejdstagerrettighederne og principper for beskyttelse af forbrugerinteresser, samt principper for beskyttelse af miljø og fremme af anti-korruption. Virksomhedens arbejde med at efterleve disse bæredygtighedsprincipper kaldes også for Corporate Social Responsibility (CSR), virksomhedens samfundsansvar eller ansvarlig virksomhedsadfærd.

Her kan du finde de vigtigste CSR-principper.

CSR-forhold: Virksomhedens aktuelle CSR-præstation, dvs. respekten for menneske- og arbejdstagerrettigheder og forbrugerinteresser, miljøbelastningen og tilfælde af korruption. CSR-forholdene afspejler dermed i hvilken grad virksomheden lever op til CSR-principperne. 

Code of Conduct: Code of Conduct betyder ”retningslinjer for hvordan vi gør”. Virksomhedens Supplier Code of Conduct beskriver de CSR-krav virksomheden stiller til leverandørernes CSR-indsats, og er dermed udgangspunktet for ansvarlig leverandørstyring. 

Negativ indflydelse: Negativ indflydelse opstår, når virksomhedens aktiviteter eller mangel på samme overtræder de internationalt anerkendte CSR-principper. Enhver virksomhed vil have negativ indflydelse på visse CSR-principper, og virksomheden forventes derfor at kende til denne indflydelse og kunne vise, hvad den gør for at håndtere den. 

CSR-risici: Risici for negativ indflydelse på CSR-principper.

CSR-forpligtigelser: Virksomhedens egne forpligtelser til at respektere internationalt anerkendte CSR-principper.

CSR-politik: Virksomheden kan vælge at offentliggøre CSR-forpligtelser i form af en eller flere CSR-politikker.

Nødvendig omhu (due diligence): De processer som virksomheden forventes at have på plads for dels at kunne identificere de områder, hvor den kan have en negativ indflydelse på CSR-principperne, dels at kunne forebygge og afbøde eventuel negativ indflydelse – og endeligt at kunne redegøre for virksomhedens indsats for at håndtere negativ indflydelse. Når der tales om proceskrav henvises derfor til de krav virksomheden stiller til leverandørernes processer for nødvendig omhu.

Oprejsning (remedy): Oprejsning handler om at tage sig af mennesker, der er berørt af negativ indflydelse på CSR-principperne, som virksomheden er skyld i eller bidrager til.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.