Print

Organisering af ansvarlig leverandørstyring

Her får I hjælp til at organisere arbejdet med ansvarlig leverandørstyring, så det bliver en del af den daglige drift i virksomheden.

Lad topledelsen tage ejerskab

Det er ledelsens ansvar, at arbejdet med ansvarlig leverandørstyring bliver prioriteret.

Topledelsen bør tage ejerskab og kommunikere ambitionsniveauet for arbejdet med ansvarlig leverandørstyring til alle medarbejderne. Det vil bidrage til at ansvarlig leverandørstyring bliver en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi, og at de forretningsmæssige gevinster bliver tydelige for organisationen.

Det er desuden topledelsens ansvar at afsætte de nødvendige ressourcer til arbejdet og sikre, at virksomhedens incitamentsstruktur understøtter intentionen med ansvarlig leverandørstyring. Hvis indkøberne først og fremmest belønnes for at sikre billige eller hurtige leverancer, kan det bringe dem i dilemmaer. 

”Vi har ansvarlig leverandørstyring som fast punkt på dagsordenen på alle koncernledelses møder, så jeg har mulighed for at komme en halv time og fortælle om vores fremdrift og problemer. Det er ikke altid, at jeg vælger at benytte muligheden, men det giver en sik-kerhed for, at jeg altid kan få eventuelle dilemmaer eller konflikter på dagsordenen”.

Peter Kristensen, CSR & Miljøchef, DLH  

Udpeg ansvar og opgaver

Ansvaret for ansvarlig leverandørstyring kræver en person med et godt overblik over virksomhedens leverandørkæde. 

Det overordnede ansvar kan med fordel placeres hos en medarbejder med indsigt i produktionsforholdene i leverandørkæden. Det kan være den produktions- eller kvalitetsansvarlige eller det kan være den indkøbsansvarlige. Medarbejderen har primært til opgave at etablere processer for ansvarlig leverandørstyring, udpege de andre medarbejdere, der skal involveres direkte i arbejdet, og sørge for, at de er klædt på til deres opgaver.

I kan med fordel involvere de medarbejdere, der allerede har kontakten til leverandørerne, så I bygger CSR-dialogen på eksisterende relationer til leverandørerne. Det vil typisk være indkøberne, og det er en god ide at involvere dem tidligt, så de er med til at formulere forventningerne til leverandørernes CSR-indsats og etablere leverandørstyringsprocesserne. Det vil ruste dem til at gennemføre evalueringer af leverandørernes CSR-indsats og gå i dialog om CSR-forbedringer.

Andre medarbejdere, der arbejder med jeres egen CSR-indsats, kan være ressourcepersoner, som både indkøberne og leverandørerne kan trække på i samarbejdet om at forbedre CSR-forholdene. Det kan fx være medarbejdere, der arbejder med miljø, arbejdsmiljø, produktudvikling, HR, etc.

Brug virksomhedens eksisterende systemer

I kan med fordel udbygge og tilpasse jeres eksisterende ledelsessystemer

Hvis jeres virksomhed har procedurer, hvor I systematisk evaluerer leverandørernes kvalitet, priser, leveringstider mv., vil det ofte være en fordel at indarbejde processerne for ansvarlig leverandørstyring i det eksisterende system.

På den måde integrerer I arbejdet med ansvarlig leverandørstyring i den daglige drift, og I undgår at have to forskellige systemer til at evaluere leverandørerne med. I opnår derved også at jeres ansvarlige leverandørstyring ikke er i konflikt med jeres indkøbspraksis, og det kan fremme dialogen og samarbejdet med jeres leverandører om at leve op til jeres CSR-krav. 

Inddrag relevante medarbejdere tidligt

 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.