Print

Parterne bag

Denne hjemmeside — CSR Kompasset — er lavet i samarbejde mellem Erhvervsministeriet og DI. 

Erhvervsministeriet

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe optimale vækstvilkår for borgere og virksomheder i en verden, der bliver mere og mere globaliseret. Det er ministeriets vision, at Danmark får Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed her i landet. Ministeriet støtter virksomhederne i at integrere samfundsansvar i deres forretningsstrategi og kernekompetencer, og udbreder kendskabet til strategisk samfundsansvar blandt virksomhederne.


DI logo

DI er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for ca. 10.000 engagerede danske virksomheder. DI's medlemmer er både store og små virksomheder inden for fremstilling, service, viden og IT. Alle virksomhederne har et fælles ønske om, at de gennem samfundsengagement og nyskabelse udvikler deres virksomhed til gavn for beskæftigelsen og velfærden i Danmark. DI arbejder for, at den enkelte virksomhed får de bedste muligheder for vækst i et bæredygtigt samspil med medarbejdere og samfund.


for ansvarlig virksomhedsadfærd

I 2013 er CSR Kompasset på foranledning af mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd blevet opdateret, så det tager højde for de nyeste internationale retningslinjer for samfundsansvar – blandt andet FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP) og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

I 2010 modtog det daværende Økonomi- og Erhvervsministerie og DI midler fra Nordisk Ministerråd til videreudvikling af CSR Kompasset samt oversættelse af værktøjet til henholdsvis islandsk, norsk, svensk og finsk. Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. 


Strategisk partner 

Nordisk Ministerråd logo

Institut for Menneskerettigheder (IMR) er strategisk partner på CSR Kompasset. Institut for Menneskerettigheder blev etableret for at skabe et stærkt dansk center for indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder både i forhold til danske, europæiske og internationale forhold. Instituttet samarbejder med organisationer og offentlige myndigheder i Danmark, med Nordisk Råd, Europarådet, OSCE, EU og FN.
 

Andre bidragsydere
I forbindelse med udviklingen af CSR Kompasset i 2005 bidrog en række organisationer med viden om de globale krav til virksomhedernes håndtering af sociale og miljømæssige forhold, samt viden om erhvervslivets vilkår, regler og regulering. Blandt bidragsyderne er:

I forbindelse med den seneste revision af CSR Kompasset har Økonomi- og Erhvervsmi-nisteriet og DI været i løbende dialog med Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) om værktøjets indhold og form. Desuden har følgende nordiske aktører bidraget med input til revisionen:

Billederne der anvendes på CSR kompasset er fra Colourbox. Colourbox er et dansk billedbank og stock foto firma med royalty-free billeder, videoer og illustrationer.  

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.