Print

Principper for ansvarlige investeringer

Principles for Responsible Investment (PRI) som støttes af FN, består af seks generelle retningslinjer for investorers arbejde med samfundsansvar.

Alle virksomheder med investeringsaktiviteter kan gøre brug af de seks principper, men virksomheder kan også vælge at tilslutte sig PRI. Investorer, der er medlem af PRI, omfatter institutionelle investorer, investeringsbanker og investeringsrådgivere. I dag har PRI 1197 medlemmer, heraf 33 danske (juni 2013). Investorer, der har underskrevet PRI er forpligtet til at følge de seks principper og rapportere om deres arbejde.

 De seks principper:

  • Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen
  • Investoren vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedr. ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne
  • Investoren vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, vi investerer i
  • Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri
  • Investoren vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne
  • Investoren vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne

Principperne er blevet til i et samarbejde mellem FN’s Global Compact, FN’s Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) og en række af verdens største investeringsselskaber.

Principperne er generelle og det er op til den enkelte investeringsvirksomhed at beslutte hvordan den vil leve op til principperne, og hvor den vil fokusere sin indsats. Her er det en fordel at målrette aktiviteterne mod de områder, hvor problemer eller risici er størst.

Læs mere på PRI's hjemmeside.

For virksomheder, der ikke har investeringer som sin hovedforretning, har FN udarbejdet UN Global Compact, som opstiller ti overordnede principper for samfundsansvar i virksomhederne.  

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.