Print

Rice

Rice indgår langstrakte leverandørsamarbejder og opbygger kompetencer hos leverandørerne gennem leverandørbesøg og træningsforløb.  

Rice importerer og eksporterer brugsgenstande, såsom køkkentilbehør, tasker, halstørklæder, pynteting mv. Virksomheden har 32 medarbejdere i Danmark, 15 medarbejdere i EU, en i Indien og 80 i Thailand hos en partner med egen fabrik og lager.
Rice Danmark har ca. 35 faste leverandører fra Kina, Indien og Madagaskar, mens Rice Thailand har ca. 40 leverandører.


Virksomheden har fra starten været socialt ansvarlig og haft en etisk tilgang til at drive forretning. CSR er inkorporeret i alle virksomhedens processer, og Rice har siden 2001 været certificeret efter den etiske standard SA8000.

Manual til SA8000 i praksis 
Rice har ikke nogen Code of Conduct men har i stedet udarbejdet en manual, der meget håndgribeligt sammenfatter SA8000-standardens vejledninger. Manualen udvikles løbende i takt med de udfordringer de møder og de erfaringer de gør sig med at omsætte standarden til praksis   

De faste leverandører indgår i strategiske og langstrakte samarbejder og deres præstation bliver derfor løbende vurderet. Rice lægger vægt på at SA8000 er et "Improvement System", hvorfor deres arbejde med ansvarlig leverandørstyring ikke handler om at ekskludere leverandører. Hvis der er en god dialog, så er man godt på vej..

For Rice handler et leverandørbesøg ikke blot om at påpege CSR-forhold, der skal rettes op på, men derimod om at hjælpe leverandøren med at udarbejde en konkret og realistisk handlingsplan frem imod næste besøg.  På fabrikken i Thailand afholder Rice årligt workshops, hvor de træner medarbejderne i at udføre leverandørbesøg. Ved at gøre brug af lokalt ansattes indsigt i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring forhindrer virksomheden kulturelle gnidninger i at dominere arbejdet.Træning af leverandører 
Hos en stor tekstilvareleverandører i Jaipur i Indien har Rice i samarbejde med Danida arbejdet på et projekt omkring CSR-læring og forbedring af arbejdsmiljø. Der er afholdt workshops på tværs af medarbejdergrupperne, hvilket har skabt et fantastisk tæt samarbejde mellem Rice og leverandøren og muliggjort at leverandøren selv vil kunne blive SA8000-certificeret.

Udover disse workshops har Rice bl.a. været med til at sikre adgang til vand på alle etager på fabrikken, få lavet et nyt spiselokale og installeret et kølingsanlæg mv. Det er tiltag, der ikke kun kommer leverandørens medarbejdere til gode, men også skaber bedre forudsætninger for at kunne imødekomme Rices forventninger til eksempelvis kvalitet og levering. Den gensidige tillid, fortrolighed og indsigt, der er skabt mellem Rice og deres leverandør igennem dette projekt, vil ikke blot gavne deres fremtidige strategiske samarbejde, men har givet Rice ”det gode eksempel” i forhold til samarbejde med deres andre leverandører.

Ansvarlig leverandørstyring giver forretningsfordele 
Rice ser mange fordele ved ansvarlig leverandørstyring:

Læs mere om Rice  

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.