Print

Risikoafdækning

Her får I hjælp til at identificere højrisikoområder, som kan støtte jer til at målrette jeres dialog med udvalgte leverandører, 

Kortlæg relevante landerisici

Kendskab til de typiske CSR-udfordringer i en leverandørs hjemland vil hjælpe jer med at fokusere der, hvor der sandsynligvis er problemer.

Jeres leverandørers hjemlande har forskellige udfordringer i relation til menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Det er en fordel at kende disse landerisici, når I starter dialogen med jeres leverandører, så I holder fokus på de områder, hvor udfordringerne er størst.

Human Rights and Business Country Portal kan du finde information om den lokale kontekst i 7 lande, herunder Argentina, Brasilien, Colombia, Danmark, Peru, Zambia og Zimbabwe. Landeguiden udvides til 40 lande i 2016.

Nedenfor findes desuden korte landeprofiler af nogle af de mest toneangivende vækst- og udviklingsmarkeder. Landeprofilerne giver et overblik over de sociale og miljømæssige risici, som I kan støde på blandt leverandører på disse markeder. Landeprofilerne indeholder også inspiration til, hvordan I kan håndtere udfordringerne i samarbejde med leverandørerne.

Øvrige landeprofiler 

Udenrigsministeriets landeprofiler

På Udenrigsministeriets hjemmeside tilbyder Eksportrådet informationer om markedsmuligheder og udvalgte vækstsektorer rundt om i verden. Disse informationer er udarbejdet på de danske repræsentationer verden rundt og opdateres løbende. Se Eksportrådets landeprofiler

Verdensbankens landeprofiler

Også på Verdensbankens hjemmeside kan I hente jævnligt opdaterede landespecifikke informationer. 

Besøg Verdensbankens hjemmeside

Menneskerettigheder:

Arbejdstagerrettigheder:

Anti-korruption:

Der kan være stor forskel på forekomsten af korruption i de enkelte lande og hvilken type af korruption, der forekommer hyppigst. Transparency International’s årlige Corruption Perception Index kan give jer et hurtigt landeoverblik og indeholder også mere dybdegående analyser af risici i de enkelte lande

Miljø:

Miljømæssige risici er sjældent knyttet til enkelte lande, men vil oftest være regionale eller globale. FN’s miljøprograms regionale miljøkontorer kan give jer et overblik over hvilke miljøudfordringer, der er særlige i jeres leverandørers regioner. Der kan desuden være særlige nationale risici, fx i tilfælde af beliggenhed i nærheden af følsomme naturområder. Ligeledes kan der være forskel på, hvordan enkelte lande varetager miljøbeskyttelsesopgaver og lign. Udenlandske ambassader og generalkonsulater i Danmark vil ofte kunne oplyse om lokale udfordringer og eventuelt kunne sætte jer i forbindelse med lokale NGO’er og myndigheder. I kan også bruge danske NGO’er til at udpege miljørisici, der bør undersøges nærmere, bl.a. følgende: 

Kortlæg relevante brancherisici

Kendskab til de typiske CSR-udfordringer i en leverandørs branche kan give jer et fingerpeg om, hvilke områder I bør fokusere dialogen på.

Der findes endnu ikke én autoritativ kilde, der systematisk stiller analyser af brancherisici til rådighed. I kan spørge jeres egen brancheorganisation og andre brancheorganisationer af relevans for jeres leverandører om de kan udpege særlige brancherisici. Branchekendere vil ofte vide hvilke højrisikoområder, der er relevante i netop deres branche.

I kan også undersøge om der allerede eksisterer brancheinitiativer, der udpeger de væsentlige CSR-forhold i jeres leverandørkæde. Læs mere under Find din branche.

Endelig kan danske og lokale NGO’er ofte hjælpe jer med at udpege områder, som I bør fokusere på.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.