Print

Samarbejde og partnerskaber

Her får I inspiration til, hvordan I kan samarbejde med jeres leverandører om at forbedre leverandørernes CSR-forhold.

Tilfør leverandøren viden

I kan bidrage til CSR-forbedringer hos leverandøren ved at dele jeres viden og erfaring.

Det vil både sikre fremdrift og forankring af CSR-indsatsen, hvis I har mulighed for og ressourcer til at bidrage til at udvikle jeres leverandørers kompetencer. Ikke alle leverandører har den nødvendige viden og ressourcer til at forbedre CSR-forholdene og etablere de krævede processer på egen hånd.

Videnoverførsel og holdningsbearbejdning kan ske i jeres løbende leverandørdialog og ved leverandørbesøg, men I kan også vælge at afholde workshops eller lignende træning for jeres leverandører. I kan dele jeres viden og erfaringer med at formulere politikker, etablere og forankre processer, håndtere klager, etc. Men det kan også være interessant for leverandørerne at høre om jeres erfaringer med forbedring af konkrete CSR-forhold, fx miljø- eller arbejdsmiljøforbedringer.

Det vil som regel øge leverandørernes engagement, hvis I fortæller åbent om jeres egen CSR-indsats og de udfordringer I selv har. Det kan gøre det nemmere for leverandørerne at forstå, hvad I forventer af dem. Og leverandørerne vil typisk være mere villige til at yde en indsats, hvis de ved, at I har gjort en tilsvarende indsats i jeres egen virksomhed.

Hvis I har flere leverandører i samme område, kan I overveje at invitere flere leverandører til samme workshop. Hvis I ikke har ressourcer til selv at gennemføre workshops, kan I overveje at gå sammen med andre fra branchen eller andre virksomheder, der er aktive i samme lokalområde, om at arrangere fælles træning.

Læs casen om Rice   et eksempel på en virksomhed, der opbygger kompetencer hos deres leverandører gennem leverandørbesøg og træningsforløb.

Forbedring og optimering
Overvej om I vil bidrage økonomisk

I kan overveje om I med fordel kan investere i forbedringer af leverandørers CSR-forhold.

Selvom de krav I stiller til jeres leverandørers politikker og processer følger de internationale forventninger til alle virksomheder, vil I muligvis opleve, at nogle leverandører forventer, at I bidrager økonomisk til forbedring af deres CSR-forhold.

I bør overveje om – og i givet fald hvordan – I vil bidrage økonomisk, hvis en leverandør ikke selv har de fornødne økonomiske ressourcer til at bringe CSR-forholdene i orden. I kan fx give økonomisk støtte ved at betale en del af omkostningerne til konkrete forbedringstiltag eller ved at tilbyde fordelagtige lån.

Læs casen om Mater – et eksempel på en virksomhed, der giver deres leverandører et lån og betaler en lille overpris for varen indtil lånet er betalt ud.

Vurdér muligheden for at indgå partnerskab

I kan overveje om I med fordel kan indgå et partnerskab, der også udvikler jeres forretning.

CSR-forbedringer hos jeres leverandører kan være med til at udvikle jeres egen forretning og skabe nye markedsmuligheder. I kan derfor overveje at indgå partnerskaber med nøgleleverandører, hvor I samarbejder om at udvikle mere bæredygtige produkter og produktionsmetoder. Det kan fx være at reducere energiforbruget og dermed produkternes CO2-fodaftryk, erstatte farlige stoffer med miljøvenlige alternativer, omlægge til økologisk landbrug, mv.

Partnerskaber kan dog være ressourcekrævende, og I kan derfor undersøge mulighederne for at få støtte fra Udenrigsministeriets program ”Danida Business Partnerships ”. Programmet støtter partnerskaber, der fremmer bæredygtig innovation i udviklingslande.  

Læs casen om Solhjulet – et eksempel på en virksomhed, der har indgået et partnerskab med en leverandør i Uganda med støtte fra Danida.

 

 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.