Print

Skabeloner til Ansvarlig leverandørstyring

Krav

Her kan du hente alle standard skabeloner, der indgår i CSR-kompasset.

 

Code of Conduct

Her kan I hente en Code of Conduct. Den indeholder automatisk et følgebrev, en introducerende tekst, et afsnit om proceskrav, et afsnit om CSR-principper og en afsluttende tekst om implementering.

Code of Conduct’en beskriver både de CSR-principper, som leverandørernes processer forventes at håndtere og kravene til leverandørernes processer. 

 

Selvevalueringsskema til leverandører

Et selvevalueringsskema, hvor leverandørerne selv kan angive, om de lever op til kravene i jeres Code of Conduct. Selvevalueringsskemaet dækker de samme CSR-principper, som er beskrevet i Code of Conduct’en.

 

Tjekliste til leverandørbesøg

Tjeklisten til leverandørbesøg kan I bruge, når I skal evaluere om leverandørerne lever op til jeres Code of Conduct. Tjeklisten dækker de samme CSR-principper, som er beskrevet i Code of Conduct’en.

 

Forslag til brev om forestående leverandørbesøg 

Inden et leverandørbesøg er det en god ide at orientere leverandøren om besøget. Her kan I downloade et forslag til brev. I opnår de bedste resultater, hvis I afstemmer forventninger til besøget og giver leverandøren mulighed for at forberede sig.

 

Forslag til en handlingsplan

Brug handlingsplaner som værktøj til løbende forbedringer. Her er et forslag til en handlingsplan. I kan med fordel udarbejde handlingsplaner i samarbejde med leverandørerne, så de fra starten tager ejerskab.

 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.