Print

Spisefaciliteter og drikkevand

Krav

Et krav om spisefaciliteter og drikkevand betyder bl.a., at virksomheden skal tilbyde medarbejderne egnede spisefaciliteter og give dem mulighed for at opbevare mad, indtage mad og evt. tilberede mad.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet til spisefaciliteter og drikkevand ved at overholde de danske regler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Spisefaciliteter og drikkevand

Virksomheden sikrer, at alle ansatte har:

  • Adgang til spiseplads med forsvarlige hygiejniske forhold.
  • Mulighed for at opbevare medbragt mad og drikke sundhedsmæssigt forsvarligt samt mulighed for at opvarme mad og drikke.
  • Adgang til drikkevand under udførelsen af arbejdet.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om adgang til spisefaciliteter, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for spisefaciliteter og drikkevand.

Danske regler for spisefaciliteter og drikkevand
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) indeholder et generelt krav om, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Kravene til medarbejderes adgang til spisefaciliteter og drikkevand er uddybet i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (bkg 2001 96).

De danske arbejdsmiljøregler bygger på et EU direktiv om sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/391/EØF).

En egnet spiseplads
Af de danske regler fremgår det, at hvis der er spisepauser under arbejdet, skal arbejdsgiveren stille spiseplads til rådighed for de ansatte. En spiseplads er et egnet lokale med den rette mængde borde og siddepladser med ryglæn samt forsvarlige hygiejniske forhold. Arbejdspladsen kan ikke anvises som spiseplads.

Derudover skal arbejdsgiveren sikre, at:

  • Virksomhedens ansatte har mulighed for at opbevare medbragt mad og drikke sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Virksomhedens ansatte har mulighed for at varme mad og drikke.
  • Virksomhedens ansatte har adgang til frisk drikkevand.
  • Ikke-rygere beskyttes mod gener fra tobaksrøg.

Særskilt rum
Hvis virksomheden har mere end tre ansatte, der arbejder samtidigt, skal der være en særlig spiseafdeling indrettet i et særskilt rum.

Hvis virksomheden har ansatte, der udfører tilsmudsende arbejde, og disse ansatte ikke klæder sig om før spisepauserne, skal der være en særskilt spiseafdeling for disse.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.