Print

Udarbejdelse af krav

Her får I hjælp til at udarbejde jeres Code of Conduct.

Udarbejd jeres Code of Conduct

Jeres Code of Conduct bør både beskrive de CSR-principper, som leverandørernes processer forventes at håndtere og kravene til leverandørernes processer  

Her på siden kan I generere en Code of Conduct. Den indeholder automatisk et følgebrev, en introducerende tekst, et afsnit om proceskrav, et afsnit om CSR-principper og en afsluttende tekst om implementering.

De to centrale afsnit i jeres Code of Conduct er derfor:

1.   Proceskrav:

Her beskrives kravene til leverandørernes politikker, deres systemer omkring nødvendig omhu samt deres sikring af adgang til oprejsning. Disse tre elementer udgør kernen i virksomheders arbejde med at leve op til de internationale forventninger fra FN og OECD. Proceskravene rummer nøglen til at sætte jeres leverandører i stand til at respektere CSR-principperne dvs. menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Her kan I se de proceskrav, der er indeholdt i jeres Code of Conduct (på engelsk):

2.   CSR-principper:

Her refereres samtlige internationalt anerkendte CSR-principper. F.eks. indeholder jeres Code of Conduct en liste med samtlige menneskerettigheder, fordi alle virksomheder i dag forventes at håndtere deres indflydelse på alle rettighederne. Dette er desuden vigtigt for at sikre at jeres Code of Conduct fungerer som fuldt dækkende risikostyring. Derfor bør I ikke på forhånd udelukke enkelte principper eller rettigheder, som det senere kan vise sig at jeres leverandører faktisk har en negativ indflydelse på. Principperne stammer fra en række internationalt vedtagne konventioner og deklarationer, som også understøtter FN Global Compact  –  verdens største CSR-initiativ. 

Her kan I se de CSR-principper, der er indeholdt i jeres Code of Conduct (på engelsk):

Du kan her hente Code of Conduct og du kan desuden hente:

Den automatisk genererede Code of Conduct er fuldt dækkende og på linje med internationale retningslinjer på området. Den kan med andre ord bruges, som den er. Nogle virksomheder kan imidlertid have brug for at udspecificere udvalgte emner, så inden I genererer jeres Code of Conduct, bør I derfor overveje om I har brug for et bilag med udvalgte emner. 

Tilpas jeres Code of Conduct

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.