Print

Udvælgelse af leverandører

Her får I hjælp til at udvælge de leverandører, som I bør gå i tættere dialog med omkring CSR. Første skridt i denne dialog består i, at bede de udvalgte leverandører foretage en selvevaluering.

Prioriter leverandører med stor forretningsmæssig betydning

I bør starte med at få et overblik over jeres leverandører og vurdere deres betydning for jeres forretning.

Jeres ansvar for negativ indflydelse på CSR-principper i leverandørkæden kan i princippet ikke begrænses til et bestemt antal leverandører eller et bestemt led i kæden. Men i praksis vil jeres forebyggende indsats afhænge af de ressourcer, som I har til at gå i dialog med leverandørerne.

I bør derfor fokusere indsatsen på de leverandører, der har størst forretningsmæssig betydning for jeres virksomhed. Det vil typisk være leverandører, som I er særligt afhængige af eller som I køber meget hos. Det vil typisk også være lettest for jer at påvirke disse leverandører, netop fordi I er en væsentlig kunde for dem.

En leverandør kan have høj forretningsmæssig betydning, hvis:

       I laver mange forretninger med leverandøren
       Leverandøren er eneleverandør og svær og tidskrævende at erstatte
       I har en kontrakt med leverandøren af mere end et års varighed
       Leverandøren håndterer produkter med jeres virksomheds logo
       I har et strategisk samarbejde med leverandøren, hvor I laver fælles investeringer

I bør ikke kun vurdere jeres leverandører i første led. En underleverandør kan eksempelvis have høj forretningsmæssig betydning, hvis den fremstiller en råvare, som i høj grad forbindes med jeres produkt. Det kan fx være bomuld, hvis produktet er tøj, kakaobønner, hvis produktet er chokolade – eller det kan være mineraler og metaller, hvis der er tale om elektronikprodukter.

Børnearbejde

Prioriter højrisikoleverandører

I bør inkludere leverandører, hvor I har begrundet mistanke om kritisable CSR-forhold.

Hvis I har begrundet mistanke om negativ indflydelse på mennesker eller miljø – eller tilfælde af korruption – hos en af jeres leverandører, bør I prioritere denne leverandør højt på listen over leverandører I arbejder videre med. Dette gælder uanset hvor vigtig leverandøren er for jeres forretning. Kritisable CSR-forhold hos en leverandør vil kunne skade jeres omdømme betydeligt uanset hvilket led i kæden de findes.

Begrundet mistanke bør basere sig på aktuelle virksomhedsspecifikke CSR-problemer, som I kender til gennem jeres eksisterende dialog, har opdaget på et leverandørbesøg eller hørt om fra en anden virksomhed eller en NGO.

Er der tale om en ny leverandør eller en leverandør, som I ikke har en løbende dialog med, kan medieomtale også være en nyttig kilde til information om eventuelle CSR-problemer. Hvis det er overkommeligt for jer, kan I fx lave en internetsøgning på jeres leverandører og se, om der findes information, der indikerer problemer med CSR-forholdene.

Når I kortlægger jeres leverandørkæde for at identificere leverandører med betydelige CSR-risici, kan det være en hjælp at kende til særlige højrisikoområder. Køber I fx bomuld fra Usbekistan, hvor der har været problemer med tvangsarbejde, mineraler fra konfliktområder eller tekstil fra Bangladesh, der har haft problemer med sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, så bør I inkludere leverandører med tilknytning til disse højrisikoområder i jeres indsats. I kan lede efter information om hvilke højrisikoområder, der er relevante for jeres virksomhed i generelle lande- og brancheanalyser og bruge denne information til at kvalificere jeres udvælgelse af leverandører på baggrund af CSR-risici.

I bør dog huske, at negativ indflydelse på CSR-principper kan forekomme i alle lande og brancher, ligesom en tekstilleverandør fra Bangladesh ikke nødvendigvis har problemer med sundhed og sikkerhed fra arbejdspladsen. Måske gør denne leverandør endda noget ekstra for at agere samfundsansvarligt. Det er dog rigtigt at antage, at der er større sandsynlighed for, at den mest alvorlige negative indflydelse på CSR-principper forekommer, hvor lovgivningen er svag eller ikke er tilstrækkeligt håndhævet. Dette er ofte – men på ingen måde altid – tilfældet i lande, der er mindre økonomisk udviklede.

Under Risikoafdækning kan I læse om, hvordan I kan få overblik over de typiske CSR-udfordringer i jeres leverandørers hjemlande og brancher.

 I fase 5 kan I læse om, hvordan I bør reagere på information om kritiske CSR-forhold.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.