Print

Vilkår for anvendelse

Denne hjemmeside – CSR Kompasset – er et gratis, internet baseret værktøj til alle danske virksomheder.

CSR Kompassets navn og logo må ikke benyttes i erhvervsmæssigt øjemed uden forudgående godkendelse fra Erhvervsministeriet og DI.

CSR Kompassets indhold må ikke sælges eller spredes i erhvervsmæssigt øjemed. Desuden må indholdet ikke ændres eller indarbejdes i andre værker eller publikationer, hverken i papirkopi eller i elektronisk format. Dette gælder også ved overførsel til andre hjemmesider i form af links, framing eller andet. 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.