Print

Virksomheden skal have orden i eget hus

Jeres virksomhed bør selv leve op til de krav, som I stiller til jeres leverandørers samfundsansvar. Det betyder, at I skal have et overblik over jeres egne CSR-forhold samt de CSR-principper, som I forventes at efterleve. I dag forventes alle virksomheder i hele verden at have politikker og processer, der sætter virksomheden i stand til at undgå at have negativ indflydelse på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, samt at håndtere en sådan indflydelse, hvis den alligevel opstår. 

Der er altså de samme forventninger til jer og til alle jeres leverandører. Forventningerne stammer bl.a. fra FN og OECD. Herunder får I et overblik over forventningerne. I kan læse mere under Retningslinjer

Virksomhedens ansvar ift. egne aktiviteter og forretningspartnere
Virksomheder forventes at udvise nødvendig omhu (due diligence) i arbejdet med samfundsansvar. Det gælder både i forhold til virksomhedens egne aktiviteter og i forhold til virksomhedens forretningspartnere. Virksomhedens egne aktiviteter forstås bredt og dækker en virksomheds handlinger eller mangel på samme og inkluderer f.eks. også eventuelle datterselskaber. Forretningspartnere kan både dække over downstream relationer, som fx underleverandører og medarbejdere, men det kan også være upstream, som fx investorer, kunder, opkøbere mv.


I forventes at forpligte jer selv
I forventes at forpligte jeres virksomhed til at respektere internationalt anerkendte CSR-principper. Forpligtelsen bør komme fra ledelsen og være informeret af relevant CSR-ekspertise. I bør offentliggøre jeres CSR-forpligtelser fx i form af en eller flere CSR-politikker, så alle jeres medarbejdere og forretningsforbindelser ved, hvordan I ønsker at drive jeres forretning, og hvad det betyder for dem. I bør også sikre, at jeres CSR-forpligtelser integreres i relevante ledelsessystemer og dermed forankres i den daglige drift. 


I forventes at udvise ”nødvendig omhu”
I forventes at have processer på plads, der for det første hjælper jer med at identificere områder, hvor jeres virksomhed kan have en mulig negativ indflydelse på CSR-principper; for det andet hjælper jer med at forebygge og afbøde en sådan negativ indflydelse – og endelig støtter jer i at redegøre for jeres indsats. Processerne bør både dække situationer, hvor I involveres direkte i en negativ indflydelse som følge af jeres egne aktiviteter, og situationer, hvor I involveres indirekte på grund af en forretningspartners aktiviteter fx en leverandør. 

Jeres risiko for at være involveret i en negativ indflydelse kan ændre sig, fx når I lancerer et nyt produkt, går ind på et nyt marked eller får en ny forretningspartner. Derfor bør processerne holdes ved lige og løbende gentages.

Hvis I allerede har et ledelsessystem på fx miljø eller arbejdsmiljø, kan I med fordel tilpasse eller udvide eksisterende processer, så de omfatter alle CSR-forhold. Dvs. både omfatter menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

I forventes at sørge for oprejsning
Jeres processer bør sikre, at en negativ indflydelse ikke gentager sig, og hvis I er direkte involveret i en negativ indflydelse, forventes I at rette op på situationen for berørte mennesker. I kan nemmere rette op på situationen, hvis folk, der føler, at jeres aktiviteter berører dem selv eller andre negativt, har mulighed for at kontakte jer direkte og starte en dialog inden situationen udvikler sig til en vanskelig konflikt. I bør etablere jeres eget klagesystem, hvor folk trygt kan udtrykke deres bekymring, eller I kan gå sammen med andre fx på brancheniveau, og tilbyde en fælles klageadgang. Læs mere om virksomhedsbaseret konfliktløsning her

Der er hjælp at hente
Under Værktøjer kan I læse om værktøjer, der kan støtte jeres eget CSR-arbejde. Her finder I bl.a. en EU guide om menneskerettighederne, der kan støtte jer i at etablere politikker og processer for nødvendig omhu i jeres egen virksomhed. Guiden forklarer trin for trin, hvordan I kan identificere, forebygge og afbøde samt redegøre for negativ indflydelse på menneske- og arbejdstagerrettighederne, men guiden kan også bruges i forhold til miljø og anti-korruption.
  
I finder også Global Compact Self Assessment tool, der kan bruges til at vurdere jeres indsats og resultater målt mod UN Global Compacts 10 principper. 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.